Serverbeheer

Servers op kantoor en in de Cloud

S K Y V A L L E Y

Server beheer Basis

Onze Servicedesk zal maandag t/m vrijdag bereikbaar zijn per mail. Bij elke mail zal er geautomatiseerd een ticket aangemaakt worden.

Al onze servers worden voorzien van een virusscanner en worden d.m.v. patch management voorzien van de laatste beveiligingsupdates van Microsoft.

SERVER BASIS

Server beheer Compleet

Server Comleet is standaard voorzien van alle gemakken van het pakket Server Basis.

In dit pakket wordt de server 24/7 gemonitord op Windows services, diskruimte, CPU gebruik, memory gebruik etc. Wanneer deze een bepaalde standaardgrens bereiken, krijgen wij een melding waarop wij dan handelen.

SERVER COMPLEET

Server beheer Premium

Dit pakket is voorzien van alle gemakken uit Server Basis en Compleet.
Met OS build upgrade wordt de server ge-upgrade naar een nieuwe editie voor het OS. Dit is nodig om de veiligheid te waarborgen.

In dit pakket wordt er proactief beheer uitgeoefend, zodat altijd alles optimaal beschikbaar blijft en zo min mogelijk verstoringen veroorzaakt worden. Wij zorgen ervoor dat wij in een vroeg stadium al actie kunnen ondernemen, voordat er een incident plaats vindt.

SERVER PREMIUM