Bel ons 085 047 0127

Totale monitoring
Uw omgeving wordt proactief in de gaten gehouden.

Vroegtijdig getraceerd zodat incidenten voorkomen kunnen worden.

Monitoren

Monitoring is een dienst waarbij uw omgeving (op locatie of in de cloud) proactief in de gaten wordt gehouden.
Door Monitoring kunnen onregelmatigheden in de infrastructuur vroegtijdig getraceerd worden zodat incidenten voorkomen kunnen worden.
Bij Monitoring wordt de focus gelegd op het in kaart brengen van capaciteit-, performance- en beschikbaarheidsproblemen met als doel patronen op te sporen die mogelijk leiden tot incidenten en te komen tot verbetervoorstellen.

Remote monitoring

Organisaties worden in steeds grotere mate afhankelijk van hun IT-omgeving.
Vaak zelfs in een dergelijke mate dat een uitval van directe invloed is op de bedrijfsresultaten.
Met onze Remote Monitoring dienst wordt uw server, netwerk of werkplek 24/7 gemonitord.
Acute problemen binnen uw IT-omgeving worden direct gesignaleerd waardoor response- en oplostijden tot een absoluut minimum worden gereduceerd.
Een ander voordeel van deze constructie is, dat problemen vaak worden verholpen voordat ze zich voordoen.

Bent u geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op. Dit kan doormiddel van de knop hieronder.

Neem contact op